<body marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="http://blog.danielized.net/img/071205_bg_blog.gif"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6910302&amp;blogName=DANIEL+JOURNAL&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=SILVER&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fblog.danielized.net%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>fredag, juni 12, 2009
 
nätverken, nätverkskropparna,.. - talar någon om skräcken?


en allt rörelse

hon på balkongen där borta
min granne
verklig och farlig
verklig och...

mitt huvud på skaft
ramlar ner i abyss "abyssen"

räcker handen mot
tangenterna
handlingens hand
det man gör det görande av

men den faller av
köttet bär inte
köttet litar inte på mig

kött och vilja
kött och vilja
kött och vilja

tittar i hennes ögon och säger hej
hon möter min gästfrihet med samma värme
och sen -

att stiga in i min boning med
minnet av -
med tomheten av -
med bara mig bara mig som --
mig själv som --
mig själv som--

nå, mina vänner,
det är här man når avgörandet; lyssna -

skriver in
rör systemet
blandar mig -

längtan skakar
begären skakar
- kan du stanna kvar här?
- kan du sitta kvar i din soffa?
- kan jag detta röra vara skriva uppgradera avsunda avbliva avbilda i rörelsen -

kött brinner,
naglar ramlar av,
tankar stannar inte -

jag minns inte min kod

i rörelsen i systemen jag förlorar mig själv -"Föredra det som är positivt och mångfaldigt, skillnad före likformighet, flöden före enheter och rörliga arrangemang före system ... det som är produktivt är inte stillasittande utan nomadiskt."

Den ständiga rörelsen?

(...)

I'm trapped in this body and can't get out --


Etiketter: , ,

/ daniel 12:58 | 0 kommentarer

torsdag, april 02, 2009
 
RIVA NER MITT ANDRA JAG - OCH FRAMTIDEN SKÖNA


först utav intresse
bortom min sköna
poesin skrivs utan att se tillbaka
nu till helvetet ----
”Kanske kommer 2000-talet att vidgas åt en hyperdemokratisk cyberdarwinism. Flest klick vinner – vare det gäller idéer, människor eller affärsmodeller.”

Ur DN den 2 april 2009
I Farozonerna – STALKER_ - vem ska frigöra?, inse?

Det jag ser, utom mig –
min kropp vandrandes uppför. Och – vänta.. nr 1984…
Blodpuls vanlig, avdelning för infångande ganska långt bort.

Alienation.
Den talar tydligare än nånsin.
Brädor över golv, murbruk – verkligt, frånvarande.

Skriket utåt –
skriket utåt, meningslöst.

Ian Curtis och frånvaron helt klart av känslor.
Den berusade måndagshanden som med jordens kärnors brinnande vilja vill greppa, greppa..

Alltings röst –
Alltings röst som säger nej nej –
Alltings röst, ja, HA!, alltings röst…

Ja, igen. Nummer 1984. Ja, vi kan blunda.., eller devalveras.. lyssna nu..

I avlägsna nära länder rör länkar dig till din älskade och länken tar betalt och i ett reglerat system är alla fria och fasta, fasta. jag ser dig nu i fönstret men blodkärl och puls och erotik tycks likt avdunsta och i mötet med dig får jag bara min önskan av dig. Och – Och – ibland känner jag helt fullt och ärligt att de tar betalt för våra kärlekskänslor.

Säg mig nick ”Petrus2000”, var är du?
I dynastin, i maktkampen, i en ny gratis Lexusbil, - - - tror du jag kan sluta, tror du du kan finna sanning här – HAHAHA! – jag är inte ond, jag är inte god, jag sitter fast! – Fast, fast fast!

Det var sen man insedde att reklam, nyheter och (media) och på-nätet-spel och det som man i början kallade ”det luddiga” konstigt perverst och inträngande verkade på något sätt* göra saker i denna världen likadana som i den andra världen.

*Detta betyder att jag som skribenten bakom är helt övertygad att vi kommer att leva i andra världar än denna och det på ett sätt som kanske till slut kommer att eliminera våra jag, kroppar, själv här.

Vem är JAG att säga något –
MINA HÄNDER SKAKAR

Etiketter:

/ daniel 15:13 | 0 kommentarer


info daniel
Bild, ljud, text. Infall, fragment, idioti. Uttryck, intryck, kreativ transgression.Löjligt, viktigt, slugiltigt. Och alltid en start på nytt. Jag är din vilja att erövra dig själv på nytt. Näven som inte nöjer sig med en kompromiss.

Annat
DANIEL JOURNAL (NY)
danielized.net
daniel.jpg
flickr people set
flickr black & white set

nyligen

arkiv

TAGGAR
vidare -
caroline
denise
gisela
karin
martin
minna
per
rasmus
tania
(ingenmansland)


pirate bay

dan.jhel [at] gmail.com