<body marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="http://blog.danielized.net/img/071205_bg_blog.gif"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6910302&amp;blogName=DANIEL+JOURNAL&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=SILVER&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fblog.danielized.net%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>tisdag, februari 16, 2010
 
fragment; vidare, mot något -


4.

Och någon annan sa (strunta i att fundera på vem) – ”Ögonblicket och den ständiga följden av ögonblick, det är mottot för den absurda människan.” Camus Främlingen ser bara att han finns i världen. Han mördar en människa, men han ser bara slumpen och omständigheterna. Han kan inte se sig som oskyldig. Hör du? Vem är den oanständiga människan? Han avrättas till slut, men han hoppas att så många människor som möjligt skall dyka upp och att de ska klandra honom och skrika till honom. En upplevelse är en upplevelse. Ögonblick efter ögonblick. Ja, ni hör den ständiga motsättningen Individ/Kollektiv.

Det är inte moral jag försöker förkunna, det är öppningar. Du är tillsluten, inget kommer fram, inget skapar en skillnad. Det är denna skillnad jag vill ge dig. Oanständiga ord jag kanske skriver, men ta in dem. Det är så viktigt att ta in den. Glöm ordet fakta, upptäck ordet INTENSITET. INTENSITETEN skapar skillnad, ger dig en ny blick.

Om du släpper allt. – Om du släpper allt. Om du släpper allt. Vad finner du då? Den mörka tomt tomma tomheten? Kanske så. Men kanske du inte ska rädas den. Vem vet, den leder kanske till något annat – Eller! – den måste leda till något annat! - Skillnaden.

5.


Du kanske har hört musiken någon gång. Eller sett solen. Eller slängt dig ut i sommarens svalkande hav. Minns du? Sådana ting, sådana INTENSITETER glöms lätt. De tynar bort, de är inte längre en del av den du är nu. Men så slår ett minne fram till dig.. Du träffar en gammal bekant, du ser ett foto, du hör något som du inte kan placera, men som du känner igen (musiken). Och för ett förtrollat ögonblick minns du, är du - på den där platsen, i den där så underliga stämningen. Och där kanske du förstår vad INTENSITET är.

Kan du slå dig tillbaka? Kan du uppbringa dig till att se igen.
Jag säger: Allt är möjligt. – Allt är möjligt fram till att man lärt sig genom årets gång att allt inte är möjligt. Men! Allt är möjligt. Det är de enda ord du behöver komma ihåg.

Det finns andra världar.
Den värld du ser nu, kan du se som en annan värld.

”Be drunk, be constantly drunk.
On wine, poetry or virtue as you wish.
But remember, be constantly drunk!”

6.

Och plötsligt vara musiken musik,
och plösligt vara bilden bild.
Hela universum skakar!

Etiketter: ,

/ daniel 13:40 | 0 kommentarer

0 Kommentarerinfo daniel
Bild, ljud, text. Infall, fragment, idioti. Uttryck, intryck, kreativ transgression.Löjligt, viktigt, slugiltigt. Och alltid en start på nytt. Jag är din vilja att erövra dig själv på nytt. Näven som inte nöjer sig med en kompromiss.

Annat
DANIEL JOURNAL (NY)
danielized.net
daniel.jpg
flickr people set
flickr black & white set

nyligen

arkiv

TAGGAR
vidare -
caroline
denise
gisela
karin
martin
minna
per
rasmus
tania
(ingenmansland)


pirate bay

dan.jhel [at] gmail.com