<body marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="http://blog.danielized.net/img/071205_bg_blog.gif"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6910302&amp;blogName=DANIEL+JOURNAL&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=SILVER&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fblog.danielized.net%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>fredag, juni 12, 2009
 
nätverken, nätverkskropparna,.. - talar någon om skräcken?


en allt rörelse

hon på balkongen där borta
min granne
verklig och farlig
verklig och...

mitt huvud på skaft
ramlar ner i abyss "abyssen"

räcker handen mot
tangenterna
handlingens hand
det man gör det görande av

men den faller av
köttet bär inte
köttet litar inte på mig

kött och vilja
kött och vilja
kött och vilja

tittar i hennes ögon och säger hej
hon möter min gästfrihet med samma värme
och sen -

att stiga in i min boning med
minnet av -
med tomheten av -
med bara mig bara mig som --
mig själv som --
mig själv som--

nå, mina vänner,
det är här man når avgörandet; lyssna -

skriver in
rör systemet
blandar mig -

längtan skakar
begären skakar
- kan du stanna kvar här?
- kan du sitta kvar i din soffa?
- kan jag detta röra vara skriva uppgradera avsunda avbliva avbilda i rörelsen -

kött brinner,
naglar ramlar av,
tankar stannar inte -

jag minns inte min kod

i rörelsen i systemen jag förlorar mig själv -"Föredra det som är positivt och mångfaldigt, skillnad före likformighet, flöden före enheter och rörliga arrangemang före system ... det som är produktivt är inte stillasittande utan nomadiskt."

Den ständiga rörelsen?

(...)

I'm trapped in this body and can't get out --


Etiketter: , ,

/ daniel 12:58 | 0 kommentarer

0 Kommentarerinfo daniel
Bild, ljud, text. Infall, fragment, idioti. Uttryck, intryck, kreativ transgression.Löjligt, viktigt, slugiltigt. Och alltid en start på nytt. Jag är din vilja att erövra dig själv på nytt. Näven som inte nöjer sig med en kompromiss.

Annat
DANIEL JOURNAL (NY)
danielized.net
daniel.jpg
flickr people set
flickr black & white set

nyligen

arkiv

TAGGAR
vidare -
caroline
denise
gisela
karin
martin
minna
per
rasmus
tania
(ingenmansland)


pirate bay

dan.jhel [at] gmail.com