<body marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="http://blog.danielized.net/img/071205_bg_blog.gif"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6910302&amp;blogName=DANIEL+JOURNAL&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=SILVER&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fblog.danielized.net%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>fredag, februari 26, 2010
 
STALKER


jagar mot zonen
måste över bron
hör sång som om den kom från havet
va?! någon där. måste framåt måste framåt!

måste ta mig över bron.
stannar en stund. tar fram kameran.
det röda döda badlands-landskapet stinker av radioaktivitet.

jagar mot zonen. jag kanske redan är inne i den. dagar och nätter försvinner. döda djur. mutanter. jag har inte hört musik på tjugo år. döden lurar i buskar och skuggor. måste bege mig vidare. mot något.

vandra vandra. alltid samma djävulska rytm när fot efter fot trampar hårt i denna ruttna gudsförgätna mylla. alltid framåt. aldrig andas ut. zonen. zonen. zonen.

/ daniel 16:27 | 0 kommentarer

0 Kommentarerinfo daniel
Bild, ljud, text. Infall, fragment, idioti. Uttryck, intryck, kreativ transgression.Löjligt, viktigt, slugiltigt. Och alltid en start på nytt. Jag är din vilja att erövra dig själv på nytt. Näven som inte nöjer sig med en kompromiss.

Annat
DANIEL JOURNAL (NY)
danielized.net
daniel.jpg
flickr people set
flickr black & white set

nyligen

arkiv

TAGGAR
vidare -
caroline
denise
gisela
karin
martin
minna
per
rasmus
tania
(ingenmansland)


pirate bay

dan.jhel [at] gmail.com