<body marginheight="0" marginwidth="0" topmargin="0" leftmargin="0" bgproperties="fixed" background="http://blog.danielized.net/img/071205_bg_blog.gif"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6910302&amp;blogName=DANIEL+JOURNAL&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=SILVER&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=sv_SE&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fblog.danielized.net%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>lördag, november 28, 2009
 
har kanske glömt säga att du är min bästa vän -
en vy av städer
himmel faller jokern och
skulle spelas från början igen

bakteriekontinenter på ett knappnålshuvud
miljoner oaser av rött i ett omöjligt Aurora Polaris

Thom Yorke - Hearing Damage

enkel beskrivning. när du just låter fingrarna röra, - då du vet:

berg täckta med snö och is
himmel bakom, horisont. himmel är blod-eld-färgad. pulserande, vi kan se flammor.
jag har och skulle och blev och det som jag blev mig själv

figurerkropparpoesimusikvetskapnerveninävensmitt

inkluderade i varandra. man slutar att kalkylera, att beräkna, att
man slutar att tro att våra gudomliga muskler ska skapa ett allt-i-ett. jag ler sorgligt, ja..
man slutar att tro
man slutar att tro

på att ett plus ett blir två. just det. vem kan tala om världen därefter?
ur vinkeln skiftade världen som ett förfluget minne men nu i frånvaron av illusoriska maror tittade du den blodiges blick och efter att du spolat bort blodet som soldaten människan gick du till konsum och sen hem för att se idol och sen gick du och la dig och kunde inte sova. men det visste du att du inte skulle kunna göra. du visste att du inte skulle kunna sova. utanför river vintersnövinden hård, någon tappade fästet och föll. på akuten hittade de inte den trasiga flickans medicin.

ser bergskedjan vitt i blod fylld av kärlek i eld
här är jag i mig själv som mig. (det är så konstigt, jag tycks alltid kunnat se den.)

ett streck över näven. kniven ville blod. ensamheten är inte nådig.


Etiketter: ,

/ daniel 22:08 | 0 kommentarer

0 Kommentarerinfo daniel
Bild, ljud, text. Infall, fragment, idioti. Uttryck, intryck, kreativ transgression.Löjligt, viktigt, slugiltigt. Och alltid en start på nytt. Jag är din vilja att erövra dig själv på nytt. Näven som inte nöjer sig med en kompromiss.

Annat
DANIEL JOURNAL (NY)
danielized.net
daniel.jpg
flickr people set
flickr black & white set

nyligen

arkiv

TAGGAR
vidare -
caroline
denise
gisela
karin
martin
minna
per
rasmus
tania
(ingenmansland)


pirate bay

dan.jhel [at] gmail.com